Diocesane Kerkelijke Caritas Instelling in het aartsbisdom Utrecht|info@dkci-utrecht.nl

Diaconie in het Aartsbisdom Utrecht.

Diaconie is de wijze waarop groepen van christenen (waaronder parochies en PCI’en) zich solidariseren met mensen in nood en/of (mee)werken aan het oplossen van maatschappelijke problemen.

Anders geformuleerd:
Diaconie is handelen vanuit en door kerken en andere door het evangelie geïnspireerde groepen en bewegingen, dat gericht is op het voorkomen, opheffen, verminderen dan wel mee uithouden van lijden en sociaal-maatschappelijke nood van individuen en van groepen van mensen en op het scheppen van rechtvaardige verhoudingen in kerk en samenleving. (2004 Barmhartigheid en gerechtigheid blz. 392)
> Diaconie lokaal: gericht op de noden in Nederlandse Samenleving
> Diaconie mondiaal: gericht op de noden wereldwijd.

Beleid
De kadernota In Godsnaam Doen is sinds 2006 het richtinggevende document voor diaconie in het aartsbisdom Utrecht. In 2015  wordt er een nieuwe versie verwacht.

Voor alle terreinen van het diaconaal werk zijn praktische tips, cursussen, nieuws en ideeën te vinden op www.rkdiaconie.nl

​​Spiritualiteit
De sociale leer biedt de uitgangspunten voor ons handelen die […]

Herdenking Armeense slachtoffers.

In de nadagen van het Ottomaanse rijk, precies 100 jaar geleden zijn er 1,5 miljoen Armeniërs, Arameeërs en Pontische Grieken systematisch uitgemoord. Deze misdaad wordt  internationaal  erkent, en is dit jaar ook door de Vaticaan, Duitsland en de Europese Unie met nadruk bestempelt als een genocide. Nederland heeft in 2004 de genocide officieel erkend.

Vrijdag 24 april is, ter nagedachtenis van de slachtoffers van de Armeense Genocide, een herdenkingsbijeenkomst gehouden in de zaal van de Armeens Apostolische Kerk in Almelo. Naast de leden van de lokale gemeenschap zijn ook prominente vertegenwoordigers van de lokale en landelijke kerken, politiek, maatschappelijke organisaties en de wetenschap aanwezig. Voorafgaand was er een stille tocht . De aanvang was bij de Rooms-katholieke begraafplaats in Almelo (waar overlevenden van de Armeense Genocide zijn begraven) met als eindbestemming het vorig jaar onthulde herdenkingsmonument AGMA (Armenian Genocide Memorial Almelo). De organisatie was in handen van het ‘Comité 1915′, een samenwerkingsverband […]

Onderzoek Dienen Delen Doen, kerk heeft met diaconie goud in handen.

Uit het onderzoek uitgevoerd de Protestantse Kerk Nederland.  Een van de conclusies  is dat het werk  De hulpvraag is gestegen, de diaconieën besteden meer geld en er zijn meer vrijwilligers actief. Ds. Arjan Plaisier : “Ik vind het mooi om te zien hoezeer de diaconie leeft, en hoeveel enthousiasme er is om diaconaal kerk te zijn.

 “Ik ben trots op alle diakenen.” Dat zegt synodescriba ds. Arjan Plaisier naar aanleiding van een onlangs gehouden onderzoek onder diaconieën.

​Maar hij haast zich erbij te zeggen dat een simpel bezoekje brengen, als je geen diaken bent, ook diaconie is. “Er gebeurt veel”, constateert de scriba van de synode met voldoening. Uit het onderzoeksverslag, dat met dit nummer van Kerkinformatie wordt meegestuurd, blijkt dat er alleen nog maar meer staat te gebeuren. Een van de zes hoofdconclusies in het rapport is dat het werk van de diaconieën groeit. De hulpvraag is gestegen, de diaconieën […]

Week Nederlandse Missionaris, luisteren met je hart

Inspiratie dag 18 april.

Iedere dag opnieuw gaan honderden Nederlandse Missionarissen en missionair werkers wereldwijd de strijd aan tegen armoede. Gedreven door hun geloof en compassie stellen zij zich open voor anderen.   Programma: lees meer.

Programma

10:00 Ontvangst
10:30 Opening dagvoorzitter Joke Litjens
10:45 Het verhaal van Rhodé Janssen in Zuid-Afrika
11:05 Muziek uit het hart
11:10 Documentaire over het werk van Jacinta van Luijk in Kenia
11:30 Vraaggesprek met drie generaties missiewerkers
12:05 Muziek uit het hart
12:15 Afsluiting door Leo Ruitenberg
12:30 Lunch (kosteloos) en ontmoeting
13:30 Einde

Met de Inspiratie dag blikt de WNM vooruit op de jaarlijkse Pinksteractie. Deze collecteweek vindt plaats van 16 tot en met 24 mei in Nederlandse parochies.

Over de locatie: De Inspiratie dag vindt plaats in de Janskerk in Utrecht (Janskerkhof 26). De kerk is op loopafstand van station Utrecht Centraal, en op ongeveer 10-15 minuten afstand met het openbaar vervoer.

Vastenaktie-Pelgrimstocht.

Zo’n dertig vaste pelgrims hadden zich verzameld in Denekamp, Huize Elizabeth, bij de zusters Franciscanessen van Denekamp.  19 maart was de eerste etappe van onze vijfde Vastenaktie-Pelgrimstocht. Maar eerst een warm weerzien met oude bekenden, maar ook een verwachtingsvolle kennismaking met mensen die voor de eerste keer deelnemen.

19 maart Eerste dag van onze Vastenaktie-Pelgrimstocht is prima verlopen met 60 wandelaars. Geen uitvallers, zelfs geen blaren. Mooie kapellen gezien en een sterrenwacht met deskundige uitleg van onder meer Hans van der Hulst, voormalig pastoraal werker in Enschede. Het Twents landschap is inderdaad de moeite waard, een top route!  In de avond was het de Bornse verhalenverteller en kenner van de Twentse geschiedenis  Gé  Nijkamp die de wandelaars wakker hield met een ouderwetse  lezing met dia’s.

Na een stevig ontbijt zijn we 20 maart met zo’n 90 Vastenaktie-pelgrims van Denekamp naar Zenderen getrokken. Onderweg hebben onder andere het Stift in Weerselo en de Plechelmuskerk […]

Oecumenische gebedsdienst voor de martelaren.

Deze gebedsdienst werd georganiseerd door Sant’Egidio in Apeldoorn.  De vervolging van de christenen in de wereld is vandaag de dag sterk.  De mensen die lijden onder vervolging  of gedood zijn vanwege hun geloof werden  herdacht. Een aantal van hen met name genoemd.

De gemeenschap van Sant’Egidio in Apeldoorn organiseerde op 26 maart een oecumenische gebedsdienst voor de martelaren. Deze gebedsdienst vond voor de vijfde keer plaats, opnieuw in de Onze Lieve Vrouwe Kerk. Hulpbisschop Mgr. Hoogenboom was dit keer de voorganger. Hij werd tijdens de wake geflankeerd door vertegenwoordigers van onder meer de Syrisch-Orthodoxe Kerk, de Melkitische Grieks-Katholieke Kerk, de Oud-Katholieke Kerk, de Koptische Kerken en de Protestantse Kerk NederlandTijdens de gebedsdienst werden de namen genoemd van de christenen in alle werelddelen van alle tradities die de afgelopen jaren zijn omgekomen als geloofsgetuigen. Er werden kaarsen voor hen gebrand en de aanwezigen zongen om ontferming in de oude Griekse […]

Door |april 3rd, 2015|Activiteiten|0 Reacties

Besturencursus.

De besturencursus  is allereerst  bestemd voor nieuwe bestuursleden PCI.  Tegelijkertijd is het ook een opfriscursus.  Het Algemeen Regelement , formulieren, bestuursverantwoordelijkheid en de praktijk van bestuurlijk beleid komen aan bod.  Deze cursus wordt gegeven door de diaconale werkers in hun eigen werkgebied.  U kunt zich opgeven bij het secretariaat van de DKCI.  info@dkci-utrecht.nl