Diocesane Kerkelijke Caritas Instelling in het aartsbisdom Utrecht|info@dkci-utrecht.nl

10 jaar Present in Deventer.

In Deventer is Present 10 jaar geleden ontstaan vanuit de kerken. Vanuit de constatering dat een mens veel heeft ontvangen om van te genieten en om van te delen met anderen. Waarbij men zich heeft laten inspireren door de persoon van Jezus Christus. Hij bracht waarden als dienstbaarheid en gelijkwaardigheid in praktijk en zijn voorbeeld prikkelde tot navolging. 19 mei is er een bescheiden feestje gevierd.

Voor wie alsnog  een Presentje wil geven, vinden wij een gift ten behoeve van onze Stichting heel fijn. Daarmee kunnen we ook in de toekomst projecten en ontmoetingen blijven organiseren en coördineren. En geven we verdere invulling aan het ‘samen kleuren we de stad’. Stichting Present Deventer, IBAN NL83RABO0119068583 t.n.v. Stichting Present Deventer te Deventer.

Amersfoort 2GetRone.

Jongeren op stap met bewoners van  De Koperhorst.

Op 14 mei, een frisse voorjaarsdag, met hier en daar een behoorlijke bui, was het precies op tijd droog en scheen zelfs even de zon. Wat een geluk! Zodoende werd er toch met een aantal bewoners van De Koperhorst een lekkere (rolstoel)wandeling gemaakt. Stoepje op, stoepje af, best nog wel een gedoe met zo’n rolstoel, maar de bewoners genoten er volop van, ieder op zijn/haar eigen manier. De een sprak het vaker uit, de ander genoot met ogen dicht!

De bewoners waren dankbaar. Vonden het bijzonder dat jongeren dit willen doen en gaven ook een compliment aan de begeleiders. Na afscheid van de bewoners te hebben genomen, een enkeling naar zijn/haar eigen kamer te hebben teruggebracht en de medewerkers van de Koperhorst extra bedankt voor hun gastvrije medewerking, konden we huiswaarts. Beetje jammer dat de regen en hagel op dat moment met bakken […]

Vastenactie vraagt aandacht voor opvang vluchtelingen in Jordanië.

In de week van 30 mei tot 5 juni bevelen de Nederlandse bisschoppen deze actie van harte aan.

Caritas Jordanië wil Syrische en Irakese vluchtelingen in Jordanië steunen, samen met de armste huishoudens uit de gemeenschappen in Jordanië die de vluchtelingen opvangen. Ze doen dat door het verstrekken van voedsel, toiletartikelen, gezondheidszorg en bescherming. Het project wil daarmee de acute humanitaire nood van extreem kwetsbare huishoudens helpen oplossen.

Lead_Custom

De Stichting Bisschoppelijke Vastenaktie voert jaarlijks twee grote campagnes: de Adventsactie en de Vastenactie. Daarnaast zet de stichting zich gedurende het jaar in voor mensen en gebieden waar urgent hulp nodig is. In de week van 30 mei tot en met 5 juni geeft de stichting met een speciale campagne aandacht aan vluchtelingen. Deze campagne wordt van harte aanbevolen door de Nederlandse bisschoppen.  Beschrijving

De Bisschoppelijke Vastenactie heeft voor deze campagne een project geadopteerd van Caritas Jordanië, waar ruim 86 procent van de Syrische vluchtelingen […]

Katholiekleven.nl presenteert vierdelige serie over barmhartigheid.

Een nieuwe serie van 4 korte filmpjes over barmhartigheid. Diaken Ronald Dashorst opent de serie die vanuit diverse invalshoeken barmhartigheid in beeld brengt.

“Wij zijn er niet direct om als hulpverlener problemen op te lossen. Maar we bieden een stuk vriendschap aan.” Dit zegt diaken Ronald Dashorst in de film op katholiekleven.nl ‘Barmhartigheid: De praktijk’. Met de korte film (6 minuten) opent katholiekleven.nl een nieuwe vierdelige serie speciaal vanwege het Heilig Jaar van de Barmhartigheid. De reeks belicht het begrip barmhartigheid vanuit diverse invalshoeken.

In de eerste aflevering over de praktijk van barmhartigheid vertelt diaken Dashorst over de Franciscustafel, een initiatief in Apeldoorn waarbij dak- en thuislozen een gratis maaltijd geserveerd krijgen. In de film vertellen vrijwilligers en gasten wat ze daaraan beleven.
“Ik vind het leuk om te doen en het is dankbaar werk,” vertelt Ineke Oor, vrijwilliger. “Barmhartigheid is voor mij ook dat ik met mensen aan de praat kom, […]

In actie voor de vrede, 17 mei 2016.

In voorbereiding op de  vredesweek van 17 t/m 25 september wordt de jaarlijkse ambassadeursdag georganiseer door Pax.  De beelden van vluchtelingen en oorlog onderstrepen het belang dat we ons moeten inzetten voor vrede.  De Vredesweek (17 t/m 25 september) is hét moment om samen in actie te komen. Benieuwd wat jij kan doen voor vrede in de Vredesweek? Kom dan naar de Ambassadeursdag op dinsdag 17 mei! We bieden een programma vol inspirerende sprekers (zoals PAX directeur Jan Gruiters en Ambassadeur van Vrede Vincent Bijlo), praktische workshops en bijzondere ontmoetingen. Uiteraard gaan we uitgebreid in op het motto ‘Vrede verbindt’ en hoe we samen kunnen oproepen tot verbinding. Zowel hier als in Syrië.

Programma:
Ambassadeursdag dinsdag 17 mei 2016, in  Meeting Plaza (Hoog Catharijne) in Utrecht
16.30 – 17.00 u. Ontvangst met koffie en thee
17.00 – 18.00 u. Plenair programma
18.00 – 19.00 u. Soep en broodjes
19.00 – 19.55 u. Workshopronde 1
20.05 […]

Manifest Laudato Si’.

Onderschrijf het manifest. Op de inspiratiedag Laudato Si’ op 23 april jl. is een manifest gelanceerd waarbij iedereen wordt opgeroepen om dit manifest te ondertekenen.  Met dit manifest worden de   politieke- en kerkleiders opgeroepen om hierop actie te (blijven) ondernemen.  Door het manifest te onderschrijven verplicht u ook uzelf om naar eer en geweten u in te zetten voor de zorg voor ons gemeenschappelijk huis.

U kunt het manifest onderschrijven door een e-mail te sturen aan LS@knr.nl met de tekst: “Ook ik,   (naam) wil de opdracht die in het Laudato Si’ manifest verwoord staat aan mijzelf stellen en kenbaar maken aan de kerkelijke en politieke leiders van Nederland.”

Klik hier voor het manifest en voor meer informatie kunt u terecht op: www.laudato-si.nl

 

Verruim de mogelijkheden voor ongedocumenteerde vluchtelingen

Verruim de mogelijkheden voor ongedocumenteerde vluchtelingen en migranten om zich te ontwikkelen en te participeren in de samenleving.

Klik hier voor meer informatie: