Diocesane Kerkelijke Caritas Instelling in het aartsbisdom Utrecht|info@dkci-utrecht.nl

Herman Rolfes nieuwe missiesecretaris Aartsbisdom Utrecht.

De aartsbisschop van Utrecht kardinaal Eijk heeft drs. J.H. (Herman) Rolfes, permanent diaken van het Aartsbisdom Utrecht, met ingang van 1 mei 2017 benoemd als missiesecretaris van het Aartsbisdom Utrecht, in een taakomvang van 0.1 fte.

 

Diaken Rolfes volgt als missiesecretaris mevr. drs. H.J.M. van de Bunt-Koster op, die met pensioen gaat.

De staf van het Aartsbisdom Utrecht is haar erkentelijk voor haar inzet op missiegebied in de afgelopen jaren. Diaken Rolfes zal de functie van missiesecretaris gaan vervullen naast zijn werkzaamheden als diocesaan diaconaal werker in dienst van de Diocesane Kerkelijke Caritasinstelling (DKCI) van het Aartsbisdom Utrecht.

 

 

Diaconale opleiding 2017.

Diaconie is blazen op smeulende harten …

Het Ariënsinstituut te Utrecht biedt onderdak aan de tweejarige opleiding tot diaconaal assistent van het Aartsbisdom Utrecht / DKCI.  >>Lees over hun ervaring

 

Paus Franciscus nodigt iedere maand mensen uit om samen te bidden voor de problemen in de wereld.

Maart 2017. Dat christenen die vervolgd worden gesteund mogen worden door het gebed en de materiële hulp van de hele Kerk.

In de wereld van vandaag werken veel christenen uit verschillende kerken samen om de mensheid in nood te dienen, het menselijk leven en de waardigheid ervan te verdedigen en het onrecht te bestrijden. Het is een bron van vreugde om samen te werken in dienst en in solidariteit met de zwaksten en met degenen die lijden.