Ariënsprijs 2019.

De Ariëns Prijs voor Diaconie 2019 wordt in 2019 voor de zesde keer uitgereikt. De prijs is in 2003 door het aartsbisdom Utrecht samen met het Ariëns-Comité en de Diocesane Kerkelijke Caritas Instelling in het leven geroepen om de inzet in caritas en diaconie te bemoedigen, te waarderen en hierdoor te stimuleren. Ze draagt de […]

Lees verder

Het team

Dr. Trees Versteegen t.versteegen@aartsbisdom.nl vicariaat Utrecht: H. Suitbertus, O.L. Vrouw van Amersfoort, HH. Martha en Maria, Paus Johannes XXIII, St. Lucas, St. Ludgerus (pers unie) H. Martinus (pers unie) St. Jan de Doper, H. Drie-eenheid, Licht van Christus, St. Maarten, Salvator (pers unie) H. Gerardus Majella, KCU; leiding interne organisatie en overleg organisatie aartsbisdom; landelijke interkerkelijke […]

Lees verder