Ariënsprijs 2019.

De Ariëns Prijs voor Diaconie 2019 wordt in 2019 voor de zesde keer uitgereikt. De prijs is in 2003 door het aartsbisdom Utrecht samen met het Ariëns-Comité en de Diocesane Kerkelijke Caritas Instelling in het leven geroepen om de inzet in caritas en diaconie te bemoedigen, te waarderen en hierdoor te stimuleren. Ze draagt de […]

Lees verder

Het team

Dr. Trees Versteegen t.versteegen@aartsbisdom.nl vicariaat Utrecht: H. Suitbertus, O.L. Vrouw van Amersfoort, HH. Martha en Maria, Paus Johannes XXIII, St. Lucas, St. Ludgerus (pers unie) H. Martinus (pers unie) St. Jan de Doper, H. Drie-eenheid, Licht van Christus, St. Maarten, Salvator (pers unie) H. Gerardus Majella, KCU; leiding interne organisatie en overleg organisatie aartsbisdom; landelijke interkerkelijke […]

Lees verder

Diaconie

Diaconie is de wijze waarop groepen van christenen zich solidariseren met mensen in nood en/ of (mee)werken aan het oplossen van maatschappelijke problemen.  (LPO-1987) Op vele  manieren wordt er in en  vanuit de parochies in het aartsbisdom omgezien naar mensen in nood, naar kwetsbare mensen, naar mensen die eenzaam zijn.   Ariënsprijs voor diaconie In 2003 is in […]

Lees verder