Abraham, een voorvader die ons verbindt

Binnen het gebied van de parochie van de Heilige Drie-eenheid gaat de PVV in Nieuwegein en Lopik in 2018 aan de gemeenteraadsverkiezingen deelnemen. In totaal gaat het om 60 gemeenten in Nederland. Zo zal lokaal nog sterker het beeld moslim=gevaarlijk worden uitgedragen, en dan ook nog in naam van de westers, joods-christelijke beschaving. Hoe krijg je christenen en moslims bij elkaar om een genuanceerder beeld van elkaar te krijgen? Want echte ontmoetingen van mens tot mens lijken de beste remedie tegen vastgeroeste vooroordelen.

Afgelopen tijd is gebleken dat dit kan naar aanleiding van het Kerstfeest en het Offerfeest. Het lijkt alsof de tijd rijp is: op een viertal plekken gingen deuren open die voorheen voor ons (christenen van verschillende kerken) gesloten waren. Een rondleiding in de moskee was tot voor kort het enig mogelijke. Maar n.a.v. het Kerstfeest was er op 11 januari een geslaagde bijeenkomst (met 75 bezoekers) in de (Marokkaanse) moskee van Nieuwegein rond het thema “De geboorte van Jezus in Bijbel en Koran”. Een christen en een moslim hielden een inleiding van 20 minuten (met powerpointpresentatie) over dit thema, waarna een open gesprek volgde. N.a.v. het Offerfeest (dat dit jaar op 1 september gevierd werd) zijn er op 19 en 20 september en 3 oktober en ergens in november bijeenkomsten in respectievelijk Montfoort (40 bezoekers), Nieuwegein (45), IJsselstein en Lopik rond het thema “Abraham/Ibrahim, een voorvader die ons verbindt”. Wanneer je in woord en beeld de raakvlakken duidelijk maakt zonder de verschillen te verdoezelen, schept dit een sfeer waarin mensen elkaar de vragen durven te stellen die ze bij zich dragen. De teksten van de gehouden voordrachten zijn desgewenst bij mij verkrijgbaar. Abraham blijkt voor moslims veel belangrijker dan ik gedacht had. De katholieke kerk neemt wereldwijd vaak het voortouw bij dit type ontmoetingen, omdat wij als enige kerk (sinds 1962) zeggen dat joden, christenen en moslims in dezelfde God geloven. Ten bewijze hiervan tot slot een citaat uit onze Katechismus, dat ik steeds heb gebruikt: Het heilsplan strekt zich ook uit tot hen die de Schepper erkennen, onder wie vooral de moslims, die in hun belijdenis aan het geloof van Abraham vasthouden en samen met ons de ene en barmhartige God aanbidden die op de jongste dag de mensen zal oordelen. Protestanten zullen dit meestal niet nazeggen, maar het valt me op dat ook evangelische en calvinistische christenen en humanisten naar dit type bijeenkomsten komen en actief deelnemen. Abraham verbindt over diverse grenzen heen.

Hans Oldenhof

(foto ontmoeting 20 september in de Emmauskerk in Nieuwegein)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *