Afscheid diocesaan diaconaal werker en permanent diaken Herman Rolfes

Per 1 augustus 2018 neemt permanent diaken drs. J.H. (Herman) Rolfes afscheid als diocesaan diaconaal werker, verbonden aan de Diocesane Kerkelijke Caritas Instelling van het Aartsbisdom Utrecht (DKCI). Met ingang van dezelfde datum legt hij ook de functie van missiesecretaris van het Aartsbisdom Utrecht neer.

Herman Rolfes is ruim dertig jaar pastoraal actief geweest in het Aartsbisdom Utrecht, sinds 1993 als diaken. Wij zijn hem dankbaar voor zijn inzet en inhoudelijke bijdrage aan de ontwikkeling van de diaconie en caritas in ons aartsbisdom en zijn inzet voor het missiesecretariaat. In zijn nieuwe functie bij de Gemeente Oss gaat diaken Rolfes zich als adviseur bezighouden met het Sociaal Domein.

Over de wijze waarop na 1 augustus 2018 in het werkgebied van diaken Rolfes zal worden voorzien in de begeleiding van parochiële caritasinstellingen en parochies op het terrein van caritas en diaconie volgen tijdig nadere berichten. Hetzelfde geldt voor de voortgang van het missiesecretariaat.

U ontvangt te zijner tijd ook bericht over de wijze waarop in zijn werkkring van diaken Rolfes afscheid zal worden genomen. Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met mevrouw dr. Trees Versteegen (t.versteegen@aartsbisdom.nl tel. 06-42952861) of met het secretariaat van de DKCI (info@dkci-utrecht.nl tel. 06-42952862).

Namens de DKCI                                                                        Namens het Aartsbisdom Utrecht
Drs. J.G. Verheij                                                                          Mgr. mr. drs. Th.C.M. Hoogenboom
Voorzitter                                                                                      Hulpbisschop van Utrecht
Vicaris-generaal

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *