Afscheid diocesaan diaconaal werker Harry Scharrenborg.

Met ingang van 1 augustus a.s. zal Harry Scharrenborg zijn activiteiten voor de Diocesane Kerkelijke Caritas Instelling (DKCI) neerleggen. Harry is 63 jaar en heeft besloten dat een nieuwe levensfase is aangebroken waarin hij zich op andere zaken dan het werk wil gaan richten. Harry heeft in de afgelopen decennia diverse functies vervuld binnen het Aartsbisdom Utrecht. Vanuit zijn functie bij Dekenaat Gelderland-Oost is hij na de opheffing van het Dekenaat per 1 oktober 2008 in dienst getreden van de DKCI. Harry heeft zich in de afgelopen 10 jaar als diaconaal werker voor de DKCI met veel inzet en enthousiasme verdienstelijk gemaakt voor de diaconie en voor het caritaswerk in Oost-Gelderland, Salland en het Aartsbisdom Utrecht. Wij zijn Harry daarvoor erkentelijk.

Over de wijze waarop na 1 augustus 2018 in het werkgebied van Harry Scharrenborg zal worden voorzien in de begeleiding van parochiële caritasinstellingen en parochies op het terrein van caritas en diaconie volgen tijdig nadere berichten. U zult te zijner tijd ook bericht ontvangen over de wijze waarop in zijn werkkring van Harry Scharrenborg afscheid zal worden genomen.

Namens de DKCI Namens het Aartsbisdom Utrecht
Drs. J.G. Verheij Mgr. mr. drs. Th.C.M. Hoogenboom
Voorzitter Hulpbisschop van Utrecht
Vicaris-generaal

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *