Besturencursus.

De PCI-besturen en de nieuwe bestuursleden ontvingen een uitnodiging voor de besturencursus. In de bijeenkomst, die 2,5 uur duurt, zullen we nader ingaan op de taken en verantwoordelijkheden van een PCI, op het Algemeen Reglement, over samenwerking met andere organisaties en over de relatie van de PCI met de bisschop, het aartsbisdom en de DKCI (Diocesane Kerkelijke Caritas Instelling). Daarnaast gaan we in op de veranderingen in de parochies en de toekomstige situaties van de PCI-en. We geven deze cursus, op verzoek van veel nieuwe leden, vier keer. De cursus is bedoeld voor nieuwe bestuursleden, maar ‘oude’ bestuursleden die geïnteresseerd zijn mogen vanzelfsprekend meedoen. >>klik hier voor de uitnodiging.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *