Hans Oldenhof nieuw lid team DKCI.

Met ingang van 1 november 2018 zal de heer drs. J.B.J. (Hans) Oldenhof in dienst treden van de Diocesane Kerkelijke Caritas Instelling (DKCI) in de functie van diocesaan diaconaal werker met een taakomvang van 0.9 fte. De heer Oldenhof (1954) is sinds 1999 pastoraal werker in de parochie H. Drie-eenheid (IJsselstein e.o.). In die hoedanigheid is hij ook actief op het gebied van de parochiële caritas en diaconie. Nadere informatie over het werkgebied en de taakinvulling van de heer Oldenhof als diocesaan diaconaal werker volgt te zijner tijd. Voorts zal de heer Oldenhof met ingang van 1 november 2018 de functie van missiesecretaris van het Aartsbisdom Utrecht gaan vervullen in een taakomvang van 0.1 fte. Aldus volgt hij diaken drs. J.H. (Herman) Rolfes op die, zoals reeds eerder bekendgemaakt, de functie van missiesecretaris van het Aartsbisdom Utrecht per 1 augustus 2018 zal neerleggen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *