Nieuwe website en inspiratiedag

Wij willen u met trots melden dat we in de zomer de website hebben kunnen vernieuwen. We hebben de vormgeving veranderd, de teksten ingekort, het aantal rubrieken aangepast. We hopen dat de gebruikers van de website op deze wijze beter de gewenste informatie kunnen vinden. Wekelijks brengen we nieuws. Dat is prominent zichtbaar bij het openen van de website.

Hopelijk zijn we u hiermee van dienst. Als u suggesties of vragen heeft horen we dat graag.

Tevens willen we u attenderen op de diocesane diaconale inspiratiedag op 11 oktober. Het programma en de inhoud van de workshops zijn nu beschikbaar. We heten vrijwilligers en pastorale beroepskrachten die betrokken zijn bij caritas en diaconie in de parochies  van harte welkom.  Als u van plan bent te komen, wilt u zich dan opgeven bij het secretariaat voor vrijdag 6 oktober? Dat willen we graag weten in verband met de catering. In elk geval hopen we u komend seizoen weer te ontmoeten, Namens het team van de DKCI
Dr. Trees Versteegen, teamleider

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *