Studiedag dementievriendelijke geloofsgemeenschappen.

Op 12 april vond in Tilburg de studiedag plaats over dementievriendelijke geloofsgemeenschappen, georganiseerd door Luce.

De groep mensen met een dementie is met de vergrijzing van de bevolking groeiende. Tijdens deze studiedag, die bezocht werd door ruim 100 mensen uit het hele land, waren er inspirerende workshops en lezingen.

Saskia de Jonge van dementievriendelijk Nederland ( https://samendementievriendelijk.nl/) leidde het thema in. Ze leidde ons langs ervaringsverhalen, getallen en beschreef eerste signalen.

Prod. Dr. Riet Bons Storm, emeritus hoogleraar praktische theologie aan de PthU bracht een theologisch verhaal mede gebaseerd op haar eigen ervaringen met haar man, die inmiddels is overleden. Zij pleitte voor een godsbeeld waarin we God zien als degene die bezig is met de wereld in chaos.

In de workshops werd creatief en informatief ingegaan op dementie: O.a. welke zorg is er? Hoe kunnen we communiceren met dementerenden, in taal, in rituelen.

Tenslotte wees Prof. Dr. Erik Borgman, van het Cobbenhageinstituut van Tilburg University ons erop dat uit onze afkeer voor en zorg over dementie een mensbeeld blijkt van autonomie. Mensen met dementie zouden niet benaderd moeten worden als mensen met defecten, maar als waardevolle mensen – beeld van god – die een ander perspectief bieden op ons autonome bestaan.

De studiedag werd bijgewoond door vrijwilligers uit de parochie St. Jan de Doper (Vecht en Venen) en Trees Versteegen, diaconaal werkster aartsbisdom DKCI.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *