Ariënsprijs 2019.

De Ariëns Prijs voor Diaconie 2019 wordt in 2019 voor de zesde keer uitgereikt.

De prijs is in 2003 door het aartsbisdom Utrecht samen met het Ariëns-Comité en de Diocesane Kerkelijke Caritas Instelling in het leven geroepen om de inzet in caritas en diaconie te bemoedigen, te waarderen en hierdoor te stimuleren. Ze draagt de naam van Alphons Ariëns, priester van ons aartsbisdom. Hij toonde grote betrokkenheid bij de in armoede verkerende arbeidersgezinnen in Twente. Hij bracht het katholiek sociale denken tot concrete praktijk in heel Nederland. Voor de winnaars is er een geldbedrag en een kunstwerk. Daarnaast krijgt ieder genomineerd initiatief een aandenken. Net als in de vorige edities zal een publicatie gemaakt worden met daarin een portret van alle genomineerde activiteiten en projecten. Er is een publieksprijs. Met de publieksprijs kunt u stemmen op wat u het beste initiatief vindt. Nieuw is een ideeënprijs. Voor de ideeënprijs dient u een idee, plan of ontwerp in van een diaconaal initiatief, dat daadwerkelijk vernieuwend is.

Wat vragen we?

  • We hopen dat u ons veel diaconale initiatieven en ideeën uit het aartsbisdom kunt doorgeven. Deze diaconale initiatieven verdienen het naar uw mening om eens in de schijnwerpers te staan, juist omdat ze voorbeeldig zijn en tot diaconale navolging inspireren. U mag ook denken aan oecumenische initiatieven, of activiteiten voortkomend uit samenwerking.
  • We vragen u de folder en een begeleidende brief door te sturen naar uw collega’s, medebestuurders, vrijwillig(st)ers, werkgroepen, contactpersonen in uw regio, opdat zij ook mee kunnen doen met het voordragen van diaconale initiatieven. De brief kunt u hier downloaden.
  • Hoe één en ander te werk gaat kunt u lezen in de folder Ariëns Prijs voor Diaconie 2019, die u hier kunt downloaden en vervolgens zelf kunt uitprinten en verspreiden.
  • Het voordragen van een diaconaal initiatief, activiteit, project of idee kunt u doen met hulp van het aanmeldingsformulier, dat u hier kunt downloaden. U kunt het formulier invullen en per post (Ariensprijs, Kerklaan 22, 3828 EB Hoogland (Amersfoort) of digitaal terugsturen naar info@dkci-utrecht.nl
  • Tot half december 2018 kunt u initiatieven voordragen.

De Ariëns Prijs wordt uitgereikt op zaterdag 12 oktober 2019.
Houdt u deze dag vrij in uw agenda om dit diaconale feest mee te vieren.