Armoede

In de caritas en diaconie is er veel aandacht voor armoede. Ondanks dat Nederland een rijk land is, zijn er veel mensen die door allerlei oorzaken in de armoede terecht zijn gekomen en er moeilijk uitkomen. De Kerk is er niet om die armen te veroordelen, maar om de armen bij te staan in hun leven.

De kerken brengen elke paar jaar een onderzoek uit naar de hulp die kerken geven aan armen in Nederland. Ook in 2016 verscheen er een rapport. Armoederapport

Ook de overheid laat regelmatig armoede onderzoeken. Dat onderzoek wordt verricht door het Sociaal Cultureel Planbureau. Op die website treft u veel onderzoeken aan. Goede en duidelijke informatie vindt u op: Armoedeinkaart

Aan de Hogeschool van Amsterdam is een lector armoede-interventies die toegankelijk informatie geeft. Wilt u  meer weten over armoede? lees verder