bezoekwerk 1Bezoekwerk Werk van Barmhartigheid
Dagelijks gaan vele mensen op pad om namens de kerk mensen in hun omgeving op te zoeken. De een als lid van het pastorale team, de ander en dat zijn de meeste als parochiaan, als vrijwilliger De kerk is daarbij een van de weinige instanties die ook uit zichzelf naar mensen toegaan. Dit soms tegen alle verwachtingen van mensen in. Ze bezoeken mensen binnen eigen parochie naar  ouderen, eenzame en zieke mensen. Ze zijn ook aanwezig buien de parochie en zien om naar de kwetsbare in de samenleving in  inloophuizen, herbergen…

 

bezoekwerk koffieBezoekwerk  gericht op parochianen:
Kwetsbare mensen, zieken en ouderen.
Vormen van bezoek:
‘‘Koffie’  bezoek   door vrijwilligers  :
“hoe gaat het met  U, even  bijpraten “?
Met oor voor levensvragen en zingeving  door vrijwilligers en/of leden van het pastorale team.
Op aanvraag als: einde levensfase –gesprek  door leden van het  pastorale team

>zie hier presentatie bezoekwerk
>zie hier plekken van bezoekwerk

logoKwetsbare groepen in de samenleving:
Psychiatrische patiënten:
Project Ruimte voor anders zijn:  www.ruimtevooranderszijn.nl
Daklozen
Ouderen zonder nabije relaties
Mensen met een  verstandelijke beperking
Mensen met schuldenOpvang is er te vinden in inloophuizen, herbergen>link naar de pagina Diaconale steunpunten.