Diocesane Kerkelijke Caritas Instelling in het aartsbisdom Utrecht|info@dkci-utrecht.nl

Jongeren helpen straatkinderen.

De jongerengroep van de protestantse gemeente in Elst (Gld) helpt straatkinderen in Oeganda. Tijdens de Nijmeegse Vierdaagse werden op de dag van de doorkomst (dinsdag) koffie, thee, koek, chips en soep verkocht. De opbrengst, in 2016 ruim E 1600, is bestemd voor deze kinderen.

 In Oeganda sturen ouders hun kinderen naar de hoofdstad Kampala om er te bedelen. De jongerengroep steunt een organisatie die de kinderen van de straat haalt en op zoek gaat naar hun thuis. In Kampala hebben de kinderen een slecht leven. Ze hebben amper te eten en worden geconfronteerd met geweld. Dankzij het project kunnen ze weer onderwijs volgen (zie: http://www.pg-elst.nl/jeugd/diaconaal-jeugd-project/straatkinderen-oeganda/ ).

M25 van Delden-Goor van de Heilige Geestparochie is erg actief.

bewerkt flessen

Jongeren halen 120 euro op met flessenactie voor voedselbank. >>lees meer

 

Eerste Communicanten in de parochie Heilige Vier Evangelisten.

foto eerste communieDe Eerste Communicanten in de parochie Heilige Vier Evangelisten die dit jaar hun eerste H. Communie hebben gedaan, vonden dat ook andere (vluchtelingen) kinderen en/of arme mensen over een fiets moeten beschikken, om zich makkelijk te kunnen verplaatsen. Daarom hebben zij gespaard voor het Fietsenproject van het pastoraal team.
Diaken Adri van Zundert is hierin de grote voortrekker. Er is tevens een extra collecte gehouden tijdens de viering van hun 1e H. Communie op 21 mei j.l. in de kerk van Groessen. Tezamen heeft dit het mooie bedrag van € 707,10 opgeleverd. Op deze manier was hun Communiefeest dubbel feest. Proficiat allemaal!

Diaconale opleiding 2017.

Diaconie is blazen op smeulende harten …

Het Ariënsinstituut te Utrecht biedt onderdak aan de tweejarige opleiding tot diaconaal assistent van het Aartsbisdom Utrecht / DKCI.  >>Lees over hun ervaring