Contact

Via onderstaand contactformulier kunt u vragen stellen en suggesties doen.
Het e-mailadres voor informatie is info@dkci-utrecht.nl t.a.v. Yvonne Schneider, secretaresse.

Postadres: Kerklaan 22, 3828 EB Hoogland (Amersfoort)
Telefoon: 06 – 42 95 28 62
Bankgegevens: : NL26ABNA0894825674

Heeft u vragen aan de teamleider, mail dan naar  t.versteegen@aartsbisdom.nl