Duurzaamheid

Duurzaamheid- Laudato si’

In mei 2015 verscheen de tweede encycliek van paus Franciscus. Hij roept daarin op onze gegeven verantwoordelijkheid te nemen voor onze plaats binnen de schepping. Al het geschapene is van elkaar afhankelijk. In de kerken wordt dit vaak vertaald in duurzaamheid: verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst van de schepping. Hoe kunnen parochies hieraan vorm geven? Hoe geven ze uitdrukking aan de samenhang tussen armoede en duurzaamheid? Op de website Laudato si vindt u allerlei verdiepende en praktische ideeën. U kunt ook een diaconaal werker van het aartsbisdom vragen met u mee te denken.