Fondsenwerving
Projectfinanciering wordt in het diaconale aandachtsveld steeds belangrijker. PCI’n kunnen vruchten plukken van fondsen die er belang bij hebben dat hun middelen aan de daarvoor bestemde doelen worden besteed. Het mes snijdt aan twee kanten: want u als PCI krijgt er veel meer mogelijkheden door om met plaatselijke daden diaconaal actief te zijn.

Fondsenwerving betekent altijd dat u voor een deel van de te financieren middelen aanklopt bij een specifiek fonds. Een deel financiert u zelf en mogelijk een deel via een creatieve actie in de parochie. Bij grotere projecten kan het zijn dat er meerdere fondsen nodig zijn om aan uw financieringsbehoefte te kunnen voldoen.

Begin tijdig
Bedenk dat doen aan fondsenwerving vraagt dat u tijdig bij een fonds aanklopt. Een gangbare procedure is dat a) een project bij de aanvraag nog niet gestart mag zijn en b) dat een aanvraag al snel enkele maanden tijd vraagt.
Twijfelt u bij welk fonds u moet zijn of heeft u vragen vanuit de concrete praktijk bij het schrijven van een aanvraag: bel gerust naar de fondsen. Zij staan u graag te woord. U kunt ook eerst contact opnemen met een van de diaconale werkers. En vergeet niet om in te tekenen voor de Besturencursus Fondsenwerving in het kader van het Leerhuis voor caritas en diaconie. Elk werkjaar wordt er een werkdag georganiseerd.

Voor het werk van de PCI’n komen vooral de volgende fondsen in aanmerking:

1) Het Skanfonds
Het Skanfonds in Hilversum profileert zich steeds meer met diaconale projecten. Dit betekent dat vooral diaconaal werk in uitvoering in aanmerking komt voor financiering. Een quickscan op de site geeft een snelle eerste indruk van de kansen.
Website: www.skanfonds.nl/aanvraag-doen

2) Porticus
Ook Porticus in Amsterdam is een interessant fonds voor PCI’n. Voor diaconale projecten maar ook voor meer samenlevingsgerichte initiatieven.
Website: nl.porticus.com/nl/home

3) Projecten In Nederland (PIN)
Een derde fonds betreft de Nederlandse religieuzen. Bijzonder aan een aanvraag bij dit fonds is dat er na een goedkeuring gecollecteerd wordt om het gevraagde geld bijeen te krijgen. Dit betekent dat het belangrijk is om voldoende middelen voor de aanloopperiode beschikbaar te hebben.
Website: www.knr.nl/pin