Het team

drs. Hans Oldenhof diocesaan diaconaal werker.
oldenhof@aartsbisdom.nl