Het team

Dr. Trees Versteegen
t.versteegen@aartsbisdom.nl
vicariaat Utrecht: Onze Lieve Vrouw van Amersfoort; HH Martha en Maria, St. Lucas; St. Ludgerus; St. Martinus; St. Jan de Doper; H. Drie-eenheid; Licht van Christus; Sint Maarten; Salvatorparochie; Geradus Majella; KCU; leiding interne organisatie en overleg organisatie aartsbisdom; landelijke interkerkelijke en collegiale relaties op het gebied van caritas en diaconie; coördinator opleiding diaconaal assistent.

Yvonne Schneider-Van der Heijden.
Secretariaat, Kerklaan 22. 3828 EB Hoogland (Amersfoort) 06 – 42952862
www.dkci-utrecht.nl / info@dkci-utrecht.nl. Het secretariaat van de DKCI is van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar van 9.30– 13.30 uur.
Materiaal voor nieuwsbrief en website kunt u mailen naar
info@dkci-utrecht.nl

drs. Harry Scharrenborg
scharrenborg@aartsbisdom.nl
Vicariaat Arnhem: St. Paulus, St. Ludger, HH. Twaalf Apostelen,
HH. Vier Evangelisten, St. Willibrordus, H. Gabriël, De Verrijzenis, HH. Maria en Laurentius, Vicariaat: Deventer: Emmanuel, Heilig Kruis, H. Lebuinus,
Projecten:  Ruimte voor Anders Zijn (RvAZ)

drs. Diaken Herman Rolfes
rolfes@aartsbisdom.nl
Vicariaat Arnhem: De Levensbron, St. Benedictus, Z. Titus Brandsma,
St. Eusebius, Levend Water, Emmaüsparochie , HH. Franciscus en Clara,
Vicariaat Deventer: H. Christoffel en Thomas a Kempis
Vicariaat Utrecht: H. Suitbertus, Paus Johannes XXIII. Missiesecretariaat.

 Bernanda van den Hengel MA
vandenhengel@aartsbisdom.nl
Vicariaat Deventer: St. Joris, Elisa, HH. Jacobus en Johannes, St. Jacobus de Meerdere, St. Franciscus van Assisië, De Goede Herder, Lumen Christi, Maria Vlucht, H. Pancratius, St. Marcellinus, H. Plechelmus, H. Geest, Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen. Projecten: Bezoekwerk, jongeren en diaconie