Jongeren en diaconie

In de verschillende parochies in het aartsbisdom wordt intensief aandacht besteed aan jongeren. Een van de manieren is om jongeren in contact te brengen met de diaconie. Dat gebeurt steeds vaker in de succesvolle projecten van M25.

De naam M25, is afgeleid van de bijbeltekst  Matteüs hoofdstuk 25, die we kennen als de werken van barmhartigheid. Jezus zegt daarbij: alles wat jullie voor de minsten van de mijnen gedaan hebt, heb je uiteindelijk voor mij gedaan. In M25 worden jongeren tussen de 12 en 18 jaar uitgedaagd zich in te zetten voor anderen.  Contact met de andere kanten van de samenleving, met mensen  als  daklozen, vluchtelingen, ouderen, gehandicapten, verslaafden enz.
In het aartsbisdom kennen we verschillende groepen.