Leren

Logo Caritas

In het leerhuis bieden wij activiteiten aan voor vrijwilligers en andere geïnteresseerden op het terrein van caritas en diaconie. We willen daarmee deskundigheid helpen vergroten en de vaardigheden helpen versterken. Alle vragen omtrent caritas en diaconie zijn welkom. We werken het liefst vraaggericht. Dat wil zeggen dat de vorming die we bieden het beste aansluit bij de lokale situatie. We hebben ook presentaties ontwikkeld over onderwerpen die regelmatig terugkeren in veel PCI-en en parochies.

Besturencursus
Bestuurslid zijn van een PCI is: doen aan zorg voor kwetsbaren en armen; doen aan Caritas vanuit de gemeenschap van de katholieke kerk. Steeds opnieuw vraagt deze opdracht om kennis van zaken en van taken. Voor de PowerPoint over de besturencursus  klik hier

 

Nieuwe wetgeving uw zorg(en) onze zorg
Vanaf 2015 zijn er grote veranderingen in de zorg. De nieuwe wetgeving  laat meer aan burgers en hun sociale netwerk over. Welke gevolgen heeft deze nieuwe wetgeving voor het werk van caritas en diaconie. Welke problemen ontstaan er door de nieuwe wetgeving? Maar ook: welke nieuwe vormen van samenwerking zijn er met andere gemeentelijke instanties? Voor meer informatie over deze cursus  klik hier

Cursus, leren van elkaars ervaring
Leren van elkaars ervaring! Regelmatig organiseren we per vicariaat in de reio bijeenkomsten rondom praktijken van diaconie en caritas. Bijvoorbeeld: Welk protocol is handig bij hulpverlening?  Toekomst van het bezoekwerk. Vormsel geschikt voor diaconie?  Hoe organiseer je het  contact met het wijkwerk?

 

Cursus fondswerving
Bent u op zoek naar geld voor een diaconaal project? Deze cursus geeft inzicht in de mogelijkheden om geld te werven. Ontdek wat erbij komt kijken om succesvol te zijn.
Voor meer informatie over deze cursus klik hier

 

Cursus armoede dichtbij
Armoede is overal aanwezig in onze samenleving. Deze module beoogt om armoede goed te signaleren en adequaat te leren ondersteunen.
Voor onze PowerPoint  klik hier

 

In Godsnaam omzien
Alle parochies kennen vrijwilligers die bezoekwerk doen. In de bezoeken die vrijwilligers brengen mensen hun verhaal ter sprake. Maar hoe ga je daar mee om? Wat is er belangrijk in iemands verhaal? Kom je ook vragen en verhalen tegen die om verdere hulp vragen? In de cursus  In Godsnaam Omzien, die al jaren met succes wordt uitgevoerd in Twente, worden gespreksvaardigheden getraind.

Vrijwilligers gezocht.
Veel parochies en PCI-en kampen met een gebrek aan vrijwilligers. Ze  kijken met bezorgdheid naar de komende jaren, als sommige vrijwilligers gaan opstappen. De DKCI kan samen met besturen en werkgroepen nadenken over het vinden van nieuwe vrijwilligers, in de netwerken van de parochie, via social media, door het kleiner en kortdurender maken van taken. Zoals altijd stemmen we de presentatie af op uw vragen. Voor meer informatie over deze cursus klik hier