Opleiding diaconaal assistent

Diaconie is blazen op smeulende harten …

Het Ariënsinstituut te Utrecht biedt onderdak aan de tweejarige opleiding tot diaconaal assistent van het Aartsbisdom Utrecht / DKCI.  lees meer