Ouderen

De geloofsgemeenschappen vergrijzen. De slagkracht is er soms uit. Maar nergens is de zorg voor ouderen zo goed georganiseerd als in de lokale geloofsgemeenschappen. Elke geloofsgemeenschap kent wel bezoekersgroepen. De vrijwilligers bezoeken ouderen die jarig zijn, die eenzaam zijn, of andere vormen van aandacht verdienen.

Caritas en diaconie van de kerken hebben ook aandacht voor ouderen. Vaak brengen ze jong en oud samen in M25-projecten website M25

Er worden koffiemiddagen georganiseerd, of inloopmiddagen. En natuurlijk worden er ziekendagen georganiseerd. Zoals bijvoorbeeld in de parochie St. Jan de Doper. lees meer

De DKCI verzorgt trainingen voor vrijwilligers van bezoekersgroepen. Hoe knoop je een gesprek aan. Hoe begin je een gesprek over een moeilijk onderwerp? In Godsnaam omzien

Voor het bisdomblad schreef Trees Versteegen een artikel over ouderenmishandeling. Dat vraagt ook om aandacht in de parochie. Ouderenmishandeling door Trees Versteegen