Psychiatrie

In de geestelijke gezondheidszorg vindt een stille revolutie plaats. Patiënten die jarenlang in een kliniek verbleven, stromen door bezuinigingen en herstelgericht werken uit naar de samenleving. Mensen met een psychiatrische achtergrond wonen met hun concrete geestelijke (isolement, crisis, aandacht, eenzaamheid) en materiële noden (vervoer, meedoen, armoede) binnen de parochiegrenzen en kloppen met hun vragen aan. Voor de geloofsgemeenschap zijn zij geen patiënten, maar medemensen, naasten, buurt- en dorpsgenoten. Het is belangrijk voor diaconie en caritas om oog, oor en tijd te hebben voor elkaar.

Ruimte voor anderszijn.
Het netwerk “Ruimte voor Anders Zijn” is in 2003 landelijk gestart en is nu vooral actief in het werkgebied van het Aartsbisdom Utrecht. Het is opgebouwd door kerkelijke beroepskrachten met ondersteuning van het maatschappelijk activeringswerk en bestaat grotendeels uit geschoolde vrijwilligers. Het netwerk zet zich samen met kerken in voor de integratie van mensen met een psychiatrische beperking/achtergrond in onze samenleving. Op 10 plekken vinden er activiteiten plaats. Waar die projecten zijn en wat daar gedaan wordt is te vinden op ruimte voor anderszijn