Reglement, Formulieren en downloads.

grijze boekje AR

Algemeen Reglement voor het bestuur van een (inter) parochiële Caritasinstelling in de Nederlandse R.K Kerkprovincie.
Dit reglement wil een goed middel zijn om de caritasbesturen en de geloofsgemeenschappen te stimuleren bij hun taak op het gebied van de caritas.
 Download hier het Algemeen reglement.

Aanvullingen op het Algemeen Reglement in  het Aartsbisdom Utrecht.
Dit informatieboekje is een handleiding  met de  afspraken  op basis van het Algemeen Reglement voor PCI-en in het Aartsbisdom Utrecht.
 Download hier de aanvullingen

FORMULIEREN: Benoemingen of ontslag:
Benoeming of verlenging van termijn van bestuursleden of ontslag, hiervoor is nodig:
Downloads:
>Voordrachtformulier (her)benoemingen kandiaten PCI
>Format CV PCI
>VOG aanvraagformulier
>Informatie VOG

Wanneer een bestuurslid vertrekt, hetzij aan het einde van de bestuurstermijn, hetzij tussentijds, hoort hij/zij altijd een formele ontslagbrief te schrijven.

Formulieren:  Jaarplan en begroting:
* voor 1 mei jaarrekening en jaarverslag van het afgelopen jaar.
* Voor 1 december begroting en jaarplan voor het komende jaar: Hiervoor is nodig:
Downloads:
>balans,
>baten_lasten,
>Leidraad kascommissies Aartsbisdom 2 4 b
>PCI ondertekenen.  
>voorbeeld agenda vergadering parochiebestuur en PCI

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *