Vluchtelingen

De afgelopen jaren is er in Europa een grote vluchtelingenstroom op gang gekomen. Vluchtelingen worden in Nederland ontvangen door de overheid, ondersteund door Vluchtelingenwerk. Kerkelijke vrijwilligers, individueel of in groepen, zijn actief om vluchtelingen te ondersteunen: door taallessen, vervoer, door maatjesprojecten, door financiële ondersteuning. De DKCI neemt zelf geen initiatieven, maar vindt op verzoek wel informatie, of helpt aan ideeën die we op verschillende plaatsen in het aartsbisdom hebben opgedaan. Goede praktijken kunnen altijd bij ons worden gemeld.

In 2016 boden de bisschoppen bij de Nederlandse bedevaart in Rome de paus een overzicht aan van de verschillende activiteiten. Het boekje is hier te downloaden:  

Veel parochies en geloofsgemeenschappen zijn betrokken bij de opvang van statushouders. Harry Scharrenborg schreef een bijdrage voor Op Toch. Daarin  laat hij zien op welke punten vluchtelingenwerk, overheid en de kerk samenwerken in de zorg voor statushouders tips bij ondersteuning opvang asielzoekers

boekje