Vluchtelingen

Nieuws vluchtelingen en migratie:

herbergzaam-nederland-de-praktijk-in-de-nederlandse-kerkprovincie-cover-bg

Brochure Herbergzaam Nederland: Op 15 november 2016 overhandigde een vluchteling, nu woonachtig in Nederland, Paus Franciscus de brochure ‘Herbergzaam Nederland, de praktijk in de Nederlandse kerkprovincie’ In de volgorde van de bisdommen, van noord naar zuid, ontvouwen zich de activiteiten, met de tekst van de indiener. Wie ideeën zoekt, of wie informatie zoekt over activiteiten in een bepaalde woonplaats, wordt praktisch bediend door deze wijze van presenteren. De mooie foto’s illustreren de levendigheid van de activiteiten.  >>Download hier de brochure 

 

Actueel: tips voor opvang
Hoe te handelen bij  (financiële) ondersteuning van vluchtelingen en migranten in het Aartsbisdom Utrecht door PCI en parochie:  ondersteuning opvang van asielzoekers

Achtergrond/informatie vluchtelingen en migratie:

Uit de kerken:
*Impressie bijeenkomst christenen-moslims in Nieuwegein, 11-1-2017, van  pastoraal werker Hans Oldenhof  >>lees meer    

*Brief van de R.-K. bisschoppen van Nederland over de opvang van vluchtelingen. “ In iedere vluchteling zien wij het gelaat van Christus die ons zegt: “Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen (Matt. 25, 35). In iedere mens in nood komt de Heer zelf tot ons en doet Hij een beroep op onze bereidheid om zorg en hulp te verlenen. Hij vraagt ons om barmhartig te zijn zoals Hij”. (dec 2015) >>lees meer

Vluchtelingen en migranten. “Migrantenkinderen, de kwetsbaren en de stemlozen” is het thema van de brief van Paus Franciscus bij gelegenheid van de Mondiale Dag van Migranten en Vluchtelingen op zondag 15 januari 2017. >>lees meer.