Wat we doen

Wat doen wij?

In verschillende regio’s zijn de diaconale werkers actief. team

Dit is wat we doen.

  • We ondersteunen of begeleiden de besturen van caritasinstellingen op inhoudelijk en financieel gebied;
  • we denken met besturen van parochies en caritasinstellingen alsmede vrijwilligers na over praktische mogelijkheden van ondersteuning op het terrein van diaconie en caritas;
  • we bieden verdieping en deskdundigheid aan op het gebied van sociale wetgeving, armoedebeleid, vrijwilligerswerk, fondsenwerving, bezoekwerk, besturenwerk, katholiek sociaal denken; vluchtelingenwerk, sociaal isolement.
  • We organiseren in de parochies en geloofsgemeenschappen bijeenkomsten voor geloofsverdieping en studie rond thema’s van diaconie en caritas
  • ondersteunen besturen van parochies en caritasinstellingen alsmede pastorale teams bij het voorbereiden en uitvoeren van beleid op het terrein van diaconie en caritas
  • ondersteunen de vorming en opleiding van parochiële vrijwilligers op het terrein van diaconie en caritas;
  • helpen parochies en caritasinstellingen bij het organiseren van diaconale activiteiten;
  • helpen parochies en caritasinstellingen bij het opzetten van projecten op het terrein van diaconie en caritas;
  • we verzorgen met medewerking van het secretariaat van de DKCI een website en een nieuwsbrief (zie www.dkci-utrecht.nl);
  • werken mee aan de aartsdiocesane opleiding tot diaconaal assistent

Daarnaast doen we mee aan belangrijke netwerken, zoals kerken en armoede; de voedselbank, het landelijk overleg van katholieke diaconie (LKDB), het netwerk ruimte voor anderszijn,