Wat we doen

Wat doen wij?

In verschillende regio’s zijn de diaconale werkers actief. team

Dit is wat we doen.

  • We ondersteunen of begeleiden de besturen van caritasinstellingen op inhoudelijk en financieel gebied;
  • we denken met besturen van parochies en caritasinstellingen alsmede vrijwilligers na over praktische mogelijkheden van ondersteuning op het terrein van diaconie en caritas;
  • we bieden verdieping en deskdundigheid aan op het gebied van sociale wetgeving, armoedebeleid, vrijwilligerswerk, fondsenwerving, bezoekwerk, besturenwerk, katholiek sociaal denken; vluchtelingenwerk, sociaal isolement.
  • We organiseren in de parochies en geloofsgemeenschappen bijeenkomsten voor geloofsverdieping en studie rond thema’s van diaconie en caritas
  • ondersteunen besturen van parochies en caritasinstellingen alsmede pastorale teams bij het voorbereiden en uitvoeren van beleid op het terrein van diaconie en caritas
  • ondersteunen de vorming en opleiding van parochiële vrijwilligers op het terrein van diaconie en caritas;
  • helpen parochies en caritasinstellingen bij het organiseren van diaconale activiteiten;
  • helpen parochies en caritasinstellingen bij het opzetten van projecten op het terrein van diaconie en caritas;
  • we verzorgen met medewerking van het secretariaat van de DKCI een website en een nieuwsbrief (zie www.dkci-utrecht.nl);
  • werken mee aan de aartsdiocesane opleiding tot diaconaal assistent

Daarnaast doen we mee aan belangrijke netwerken, zoals kerken en armoede; de voedselbank, het landelijk overleg van katholieke diaconie (LKDB), het netwerk ruimte voor anderszijn.

Wij willen graag weten wat de groepen met wie wij werken vinden van ons werk. Daarom hielden we in het voorjaar een tevredenheidsonderzoek. We vroegen aan PCI-besturen aan diaconale werkgroepen en aan pastorale teams wat ze vinden van de kwaliteit van ons werk. Daarnaast, nog belangrijker, lieten ze ons weten welke hun prioriteiten zijn. De gegevens en analyse van het onderzoek vindt u hier. Analyse tevredenheidsonderzoek