Teamleider DKCI Trees Versteegen vertrekt.

Met ingang van 1 september 2019 zal mevrouw dr. T.J.M. (Trees) Versteegen haar activiteiten voor de Diocesane Kerkelijke Caritas Instelling van het Aartsbisdom Utrecht (DKCI) neerleggen. Zij zal per die datum in dienst treden als pastoraal werkster bij de Parochie Heilige Drie-eenheid in Nijmegen.

In een e-mail zijn inmiddels de betrokkenen op de hoogte gebracht van het komende vertrek van Trees Versteegen. DKCI-voorzitter J.G. Verheij en mgr. Th.C.M. Hoogenboom schrijven daarin: “Mevrouw Versteegen is vanaf 1 februari 2015 bij de DKCI werkzaam geweest in de gecombineerde functies van teamleider en diocesaan diaconaal werker in het Vicariaat Utrecht. In deze functies heeft zij zich met enthousiasme en toewijding ingezet voor de caritas en diaconie in het Aartsbisdom Utrecht. Ook heeft zij een waardevolle bijdrage geleverd aan de opleiding tot diaconaal assistent van ons aartsbisdom. Wij wensen mevrouw Versteegen Gods rijkste zegen toe over haar toekomstige pastorale werkzaamheid.”

Over de wijze waarop na 1 september 2019 in het werkgebied van mevrouw Versteegen zal worden voorzien in de begeleiding van parochiële caritasinstellingen en parochies op het terrein van caritas en diaconie volgen tijdig nadere berichten. Hetzelfde geldt voor de wijze waarop van mevrouw Versteegen afscheid zal worden genomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *